10 години „Лидери на промяната“

През 2023 г. празнуваме 10 години от началото на програмата.
Тук поместваме някои значими факти и информация по повода.

От 2013 г. насам обучителната програма „Лидери на промяната“ са завършили 8 випуска, работили съвместно в 13 населени места из страната.

Участие са взели представители на 23 партийни, синдикални, неправителствени и неформални организации, отстояващи прогресивни ценности.

В хода на обучението сме работили с 135 участника. Това са 135 млади хора, ангажирани с обществено-политическия живот на местно, национално и международно ниво.

Сред тях някои продължиха своята реализация като народни представители, заместник-министри, общински съветници и кметове на населени места, ръководители в управителните органи на партии, синдикални и неправителствени организации.