Кандидатстване

Желаещите да вземат участие в „Лидери на промяната“ 2023 е необходимо да попълнят формата за кандидатстване по-долу в срок до 10 април.

Критерии за участие и селекция

Групата ще бъде съставена от максимум 22 участника, подбрани съобразно следните критерии:

- възраст между 19 и 35 години;

- актуално CV, прикачено във формата за кандидатстване в .pdf формат; 

- мотивация за участие, свързана с целите на програмата, видимо от попълнената форма за кандидатстване;

- ангажираност с политическия и обществен живот, видима от попълнената форма за кандидатстване и от CV;

- изричен ангажимент за участие за цялото времетраене на двата модула на програмата, заявен във формата за кандидатстване*;

- кратка неформална препоръка в .pdf формат, прикачена във формата за кандидатстване. Тя трябва да бъде от друг член на организацията, да съдържа данни за контакт с нея или него и да аргументира от перспективата на организацията защо кандидатът е подходящ участник в програмата.

Кандидатури без организационна принадлежност, както и от представители на организации, несъвместими с ценностите на Фондация Фридрих Еберт, няма да бъдат разглеждани.

В 23:59 ч. на 10 април 2023 г. формата ще бъде затворена.
Кандидатури след този срок няма да бъдат разлеждани.

При селекцията на одобрените по горните критерии кандидати ще се търси баланс по пол и по типове организации (партии, НПО, синдикати и други). В рамките на броя представители от всеки тип организационна форма ще се търси възможно по-широко представителство на различни конкретни организации.

Всички кандидати ще бъдат информирани за резултата по електронна поща след 21 април.

* По изключение и при своевременно изложени пред екипа уважителни причини се допускат сумарно до два дни отсъствие, които не могат да включват първите два календарни дни от първи модул, нито последните два календарни дни от втори модул.