Кандидатствай!

Желаещите да вземат участие в „Лидери на промяната“ 2024 е необходимо да попълнят формата за кандидатстване по-долу в срок до 7 юни.

Критерии за участие и селекция

Групата ще бъде съставена от 20 до 24 участници, подбрани съобразно следните критерии:

При селекцията на одобрените по горните критерии кандидати ще се търси баланс по пол и по типове организации.


Кандидатури без организационна принадлежност, както и от представители на организации, несъвместими с ценностите на Фондация Фридрих Еберт, няма да бъдат разглеждани.

В 23:59 ч. на 7 юни 2024 г. формата за кандидатстване ще бъде затворена. Кандидатури след този срок няма да бъдат разглеждани.

Всички кандидати ще бъдат информирани за резултата по електронна поща след 17 юни.

* По изключение и при своевременно изложени пред екипа уважителни причини се допускат сумарно до два дни отсъствие, които не могат да включват първите два календарни дни от първи модул, нито последните два календарни дни от втори модул.