Кандидатстване

Желаещите да вземат участие в „Лидери на промяната“ 2021 е необходимо да попълнят формата за кандидатстване по-долу в срок до 2 май.


Мнения от участници

Все още не съм намерил друг формат, който да ме предизвика толкова успешно да анализирам гледната точка на хора с тотално различни парадигми за живота от моите и да се опитам да търся допирни точки с тях.
-
Мирослав Цеков

Това е най-добрата обучителна програма, в която имах късмета да участвам, да се уча качествено, стегнато и прецизно от модератори-професионалисти, както и да се срещна с изключителни хора, с които продължаваме да обменяме опит и идеи.
-
Зорница Стратиева

Имаше няколко момента от различните модули, в които просто прозрях неща, които едва ли щях да осъзная на друго място и с други хора.
-
Ралица Петрова


Критерии за участие и сформиране на група

Групата ще бъде съставена от максимум 22 участника, подбрани съобразно следните критерии:

  • CV, прикачено във формата за кандидатстване (в .pdf формат);

  • възраст между 19 и 35 години;

  • мотивация за участие, свързана с целите на програмата и ясно изразена във формата за кандидатстване;

  • ангажираност с политическия и обществен живот, видима от попълнената форма за кандидатстване и от CV;

  • изричен ангажимент за участие за цялото времетраене на двата модула на програмата, заявен във формата за кандидатстване;

  • кратка неформална препоръка (в .pdf формат), прикачена във формата за кандидатстване. Тя трябва да бъде от друг член на организацията, да съдържа данни за контакт с нея или него и да аргументира от перспективата на организацията защо кандидатът е подходящ участник в програмата.

Кандидатури без организационна принадлежност, както и от представители на организации, несъвместими с ценностите на Фондация Фридрих Еберт, няма да бъдат разглеждани.

В 23:59 ч. на 2 май 2021 г. формата ще бъде затворена и кандидатстването ще приключи. Кандидатури след този срок няма да бъдат разлеждани.

При сформирането на групата ще се търси баланс по пол и по типове организационни форми (партии, НПО, синдикати и неформални обединения). В рамките на броя представители от всеки тип организационна форма ще се търси възможно по-широко представителство на различни конкретни организации.

И одобрените, и неодобрените кандидати ще бъдат информирани за резултата по електронна поща след 10 май.

По изключение и при изложени пред екипа уважителни причини се допускат сумарно до два дни отсъствие, които не могат да бъдат първите два календарни дни от първи модул, нито последните два дни от втори модул.