За програмата

„Лидери на промяната“ е една от най-предизвикателните и комплексни програми за развитие на лидерски компетенции в България. Започнала през 2013 г., тя е ангажирала над 140 млади общественици и активисти в гражданското и политическо поле.
Програмата е...

...разработена с цел да развие у участниците необходими компетенции, с които те да насърчават демократичния живот на местно, регионално и национално ниво. Така „Лидери на промяната“ е възможност за комплексно развитие на знания, отношения и умения, мислени през основни ценности на демократичното обществото –справедливостта, равенството и солидарността.

...интерактивен тренинг, т.е. разчита изключително на активното взаимодействие между участниците, от една страна, и на предложените преживелищни процеси, дейности, упражнения, материали, от друга. Лекционните форми са редки, за сметка на богато разнообразие от актуални примери и казуси, горещи политически теми за дискусия и предизвикателства към участниците.
Интензивността, а с нея и очакванията, са високи.Мнения на участници

Програмата през 2022 г.

„Лидери на промяната“ 2022 ще се проведе в два модула, както следва:

  • 31 май - 5 юни, Модул I: Равенство, справедливост и солидарност. Изследваме и преживяваме от различни перспективи към съдържанието и значението на тези основни за демокрацията ценности. Осмисляме мястото им през собствения опит и практика.

  • 5 - 10 юли, Модул II: Демокрация и лидерство. Изграждаме връзки между ценностите и демократичния живот. Създаваме разбиране за лидерство и за ролята на личностния и организационен интегритет в демократичен контекст.

Всеки от двата модула стартира във вторник,
като участниците следва да са пристигнали не по-късно от 17:00 ч.

Всеки модул приключва в неделя около 13:00 ч.

И двата модула ще се проведат на едно и също място в относителна близост до гр. София.

Всички разходи за участие – пътни, нощувки, изхранване и работни материали –
се покриват от Фондация Фридрих Еберт.

Програмата приключва успешно за даден участник само при сумарно участие в рамките на минимум 8 от 10 пълни обучителни дни и с получаване на удостоверение за участие от Фондация „Фридрих Еберт“ в края на втори модул.