Програмата

„Лидери на промяната“ е една от най-предизвикателните и комплексни програми за развитие на лидерски компетенции в България. Вече над десет години тя ангажира млади общественици и активисти в развитието на прогресивните подходи към желана обществена промяна.

Програмата...

...изгражда у участниците значими за развитието на демократичното общество разбирания и компетентности и акцентира върху концепцията за „демократично лидерство“. Тя е възможност за комплексно развитие на знания, отношения и умения, мислени през основни ценности на демократичното обществото през лявата призма на социалната демокрация: равенство, справедливост и солидарност.

...е интерактивна обучителна програма – почива на активното взаимодействие между участниците и на предизвикателни преживелищни процеси. Това се допълва от лекционни и дискусионни форми, актуални казуси и горещи политически разговори


Интензивността, а с нея и очакванията, са високи. 

Мнения на участници

Програмата през 2024 г.

„Лидери на промяната“ 2024 ще се проведе в два модула, както следва:

16 – 21 юли, Модул I: Равенство, справедливост и солидарност. Изследваме и преживяваме от различни перспективи тези основни за демокрацията ценности. Осмисляме мястото им в един прогресивен компас през собствения опит и практика.

10 – 15 септември, Модул II: Демокрация и лидерство. Изграждаме връзки между прогресивните ценности и демократичния живот. Развиваме разбирането за лидерство и за ролята на личностния и организационен интегритет в демократичен контекст.


Всеки от двата модула стартира във вторник, като участниците следва да са пристигнали не по-късно от 17:00 ч. Всеки модул приключва в неделя около 13:00 ч.

И двата модула ще се проведат в хотел "Гергини" (Център за обучение на местните власти) в с. Гергини, Габрово.

Всички разходи за участие – пътни, нощувки, изхранване и работни материали –
се покриват от Фондация Фридрих Еберт. 

Програмата приключва успешно за даден участник само при сумарно участие в рамките на минимум 8 от 10 пълни обучителни дни и с получаване на удостоверение за участие от Фондация „Фридрих Еберт“ в края на втори модул.