Екип

С дългогодишен опит с различни обучителни модели, проекти и програми и опирайки се на подготовка от полетата на политологията, социологията и педагогиката, през 2022 г. екипът ще има удоволствието да реализира деветото издание на „Лидери на промяната“.


Мария Петрова
координатор

Политолог. Координатор на програми и проекти във Фондация Фридрих Еберт, Бюро България повече от 10 години. Сертифициран треньор по групово-динамичен психотренинг. С афинитет към темите, свързани с младежка политика, устойчиво развитие и гражданско образование. Предпочита методите на неформалното учене и новите форми за водене на групови срещи пред класическите конферентни формати.

Стефан Георгиев
обучител

Социолог и политолог. Обучител и социален изследовател на свободна практика. Битува в света на неформалното учене от наистина много време. Занимава се и с младежка работа и младежка политика. Сертифициран треньор по групово-динамичен психотренинг. Завършил ToT Erasmus+. Разработвал и провеждал десетки обучителни програми в България и Европа. Обича да работи по теми, свързани с: личностно и организационно развитие, меки умения, права на човека, активно гражданство, демокрация.

Станислав Додов
обучител

Социален педагог. През годините се е забърквал с много и различни организации в социалното и политическо поле, като има особен афинитет към малките организации и големите проекти и програми. Работи с обучителни групи от деца, юноши и възрастни (професионалисти и активисти) от известен брой години, най-често в сферата на човешките права и демократичното участие. Каквото не успява да направи професионално, прави като активист и публицист. Всичките си цели и занимания мисли през радикалнодемократична теория и практика.