Екип

С дългогодишен опит с различни обучителни модели, проекти и програми и опирайки се на подготовка от полетата на политологията, социологията и педагогиката, през 2024 г. екипът ще има удоволствието да реализира единайсетото издание на „Лидери на промяната“.

Станислав Додов
обучител

Социален педагог, фасилитатор и публицист. През годините се е забърквал с много и различни организации в социалното и политическо поле, като има особен афинитет към малките организации и големите проекти и програми. Работи с обучителни групи от деца, юноши и възрастни (професионалисти и активисти) от известен брой години, най-често в сферата на човешките права и демократичното участие. Подпомага хора и организации, носители на демократичния импулс, с шапката си на The Orion Grid. Каквото не успява да направи по друг начин, прави с писане и публикуване. Всичките си цели и занимания мисли през радикалнодемократична теория и практика.

Мария Петрова
координатор

Политолог. Мениджър на програми и проекти във Фондация Фридрих Еберт, Бюро България повече от 10 години. Сертифициран треньор по групово-динамичен психотренинг. С афинитет към темите, свързани с младежка политика, устойчиво развитие и гражданско образование. Предпочита методите на неформалното учене и новите форми за водене на групови срещи пред класическите конферентни формати. 

Стефан Георгиев
обучител

Социолог и социален изследовател. Със засилен интерес към полето на младежките политики и младежката работа. Член на европейската изследователска мрежа RAY. Обучител и фасилитатор на свободна практика. Сертифициран треньор по групово-динамичен психотренинг. Завършил ToT Erasmus+. Битува в света на неформалното учене от около 20 години, за които е успял да натрупа повече от 2000 часа активен обучителен опит. Разработвал и провеждал  десетки обучителни програми в България и Европа. Обича да дълбае по теми като: младежко  участие, демокрация, личностно развитие, меки умения.