Обучителна програма
ЛИДЕРИ НА ПРОМЯНАТА
2023

10 години Лидери на промяната