Мерки срещу COVID-19

С вече натрупан от 2020 г. насам опит екипът прилага серия от задължителни мерки за превенция срещу разпространението на коронавируса.


Мерки

  • избор на хотел/и, спазващ/и най-високо ниво на хигиена;

  • настаняване на всички участници в самостоятелни стаи;

  • работа на открито винаги, когато времето го позволява;

  • избор на зали с достатъчно голяма площ и отлична възможност за вентилация;

  • спазване на дистанция в хода на работата, включително от гледна точка на организация на работните пространства и избор на дейности и упражнения, които не изискват физически контакт;

  • задължително носене на маски в закритите учебни пространства;

  • осигуряване на личен комплект маски, дезинфектант и канцеларски материали за всеки участник;

  • представяне на валиден сертификат за ваксинация, преболедуване или направен тест от всеки участник в началото на всеки модул (повече тук);

  • подписване на декларация от всеки участник в началото на всеки модул за съгласие със задължителното спазване на мерките.