Мерки срещу COVID-19

В унисон с всички изисквания и разпоредби и с вече натрупан през 2020 г. опит екипът прилага серия от задължителни мерки за превенция срещу разпространението на коронавируса.


Мерки

  • избор на хотел/и, спазващ/и най-високо ниво на хигиена и вътрешни противоепидемични мерки;

  • настаняване на всички участници в самостоятелни стаи;

  • работа на открито винаги, когато времето го позволява;

  • избор на зали с достатъчно голяма площ и отлична възможност за вентилация;

  • спазване на дистанция в хода на работата, включително от гледна точка на организация на работните пространства и избор на дейности и упражнения, които не изискват физически контакт;

  • задължително носене на маски на територията на всички закрити пространства, а препоръчително - и на открито;

  • осигуряване на личен комплект маски, дезинфектант и канцеларски материали за всеки участник;

  • подписване на декларация от всеки участник в началото на всеки модул за съгласие със задължителното спазване на мерките.

С цел възможно повече защита и спокойствие в хода на съвместната ни работа насърчаваме участниците да си направят антигенен или PCR тест преди пристигането си на всеки от модулите.